Nowoczesna diagnostyka w neurologii

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Wisła, 14-16 stycznia 2010

Nie pamiętasz hasła?    Pobierz certyfikat

Program

Program konferencji


14 stycznia 2010, czwartek


13.00-13.30 Otwarcie konferencji. Prof. Andrzej Szczudlik.

 • Neuroprotekcja w chorobie Parkinsona. Prof. Andrzej Szczudlik
 • Optymalizacja leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona. Dr Gabriela Kłodowska-Duda
 • Interakcje leków przeciwparkinsonowskich. Dr hab. Monika Białecka


13.30-15.00 S1. Sesja inauguracyjna: Terapia choroby Parkinsona [sala 6.2]
 

15.00-16.00 Obiad (restauracja Czerwona, wejście: 13.30-16.00)


16.00-16.50 Sesja satelitarna GSK
[sala 6.2]:

 • Ciągła stymulacja dopaminergiczna – nowy sposób na lepszą kontrolę objawów choroby Parkinsona. Prof. Jarosław Sławek17.00-17.45 Warsztaty 1 (równoległe)

 • Ciągła stymulacja dopaminergiczna - farmakoterapia a DBS
 • Dr n. med. Agnieszka Gorzkowska, Dr Magdalena Boczarska-Jedynak. (sponsor GSK) [sala 6.2]
 • Diagnostyka SM. Prof. Jerzy Kotowicz, [sala 6.1]
 • CogniPlus - innowacja w rehabilitacji funkcji poznawczych. Mgr Magdalena Lewandowska, Maciej Kotynia. Alta [sala 3.3]17.45-18.15 Kawa


18.15-19.45 Sesje równoległe


S2. Padaczka – sesja I
[sala 6.2]

 • Co nowego w leczeniu stanu padaczkowego? Prof. Danuta Ryglewicz
 • Co wolno choremu na padaczkę? Dr Beata Majkowska-Zwolińska
 • Zaburzenia psychiczne w padaczce. Prof. Irena Krupka-MatuszczykS3 Diagnostyka stwardnienia rozsianego [sala 6.1]

 • Badania immunologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce SM w kontekście obowiązujących kryteriów diagnostycznych. Prof. Jacek Losy
 • Rola NMR w diagnostyce SM. Dr Małgorzata Siger
 • Diagnostyka elektrofizjologiczna.  Prof. Jerzy Kotowicz20.00 Kolacja (restauracja Czerwona)

 15 stycznia 2010 - piątek
 
 8.00-8.50 Warsztaty 2 (równoległe)

 • Zaburzenia kontroli impulsów w chorobie Parkinsona. Dr Agnieszka Gorzkowska [sala 6.2]
 • Leczenie bólu w chorobie Parkinsona. Dr Gabriela Kłodowska-Duda [sala 6.1]
 • Ciągłe monitorowanie metodą EEG CCFM w intensywnej terapii. Marek Niedbalski, Stefan Zamysłowski, Elmiko [sala 4.2]
 • Metoda QEEG/ERP a neurofeedback (diagnoza 19-kanałowa, baza normatywna HBI, neurofeedback. Robert Kozłowski, Biomed [sala 3.4]
 • Zastosowanie RehaCom w rehabilitacji funkcji poznawczych, Mgr Tatiana Szostok, Maciej Kotynia, Alta  [sala 3.3]9.00-10.30 Sesje równoległe

 
S4. Diagnostyka choroby Parkinsona [sala 6.2]

 • Diagnostyka kliniczna choroby Parkinsona (kryteria, spektrum objawów). Dr Monika Rudzińska
 • Diagnostyka różnicowa zespołów parkinsonowskich. Prof. Jarosław Sławek
 • Parkinsonizm atypowy i objawowy: wideoprezentacje przypadków. Prof. Jarosław SławekS5. Padaczka – sesja II [sala 6.1]


10.30-11.00 Kawa


11.00-11.50 Sesje satelitarna firmy Sanofi Aventis
[sala 6.2]

 • Padaczka poudarowa. Prof Danuta Ryglewicz,
 • Mierniki sukcesu terapeutycznego. Dr Krystyna Niedzielska12.00-12.50 Warsztaty 3 (równoległe)

 • Powikłania leczenia choroby Parkinsona. Dr Piotr Janik. (sponsor GSK) [sala 6.2]
 • Terapia zaburzeń  psychicznych w padaczce. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk [sala 6.1]
 • Charakterystyka elektroencefalograficzna wybranych zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży. Dr Alicja Kubik. [sala 4.2]
 • Problemy psychiatryczne w praktyce lekarza neurologa. Dr hab. Tadeusz Parnowski (sponsor UCB) [e-cafe]
 • CogniPlus - innowacja w rehabilitacji funkcji poznawczych. Mgr Tatiana Szostok, Maciej Kotynia, Alta [sala 3.3]
 • Metoda QEEG/ERP a neurofeedback (diagnoza 19-kanałowa, baza normatywna HBI, neurofeedback). Robert Kozłowski, Biomed [sala 3.4]
 • Metoda QEEG/ERP a neurofeedback (diagnoza 19-kanałowa, baza normatywna HBI, neurofeedback). Robert Kozłowski, Biomed [sala 3.4]

 

13.00-14.00 Obiad (restauracja Czerwona)14.00-15.30 Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne padaczki u chorych w wieku od wczesnego dzieciństwa do jesieni życia. (Sesja sponsora platynowego UCB) [sala 6.2]
Przewodnicząca: Prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz

 • Okres dziecięcego rozwoju. Prof. Barbara Steinborn
 • U progu dorosłości. Dr Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Aktywne lata. Dr Andrzej Rysz
 • Jesień życia. Prof. Ewa Motta15.30-16.00 Kawa
 

16.00-16.50 Sesje satelitarna firmy Sanofi Aventis:

 • Zator tętnicy płucnej jest najczęstszą przyczyną zgonów szpitalnych. Czy powikłania zakrzepowo-zatorowe zagrażają pacjentom z ostrym udarem niedokrwiennym [sala 6.2]
 • Prof. Anna Członkowska, Dr Jan Bembenek.

 

17.00-18.30 Sesje równoległe


S6. Terapia stwardnienia rozsianego
[sala 6.2]

 • Leczenie CIS - rzeczywistość a oczekiwania pacjentów. Prof. Andrzej Potemkowski
 • Postępy w terapii immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego. Dr. hab. Halina Bartosik-Psujek
 • Leczenie immunosupresyjne stwardnienia rozsianego. Prof. Zdzisław MaciejekS7. Sesja neurodiagnostyczna
[sala 6.1]

 • Prof. Jerzy Walecki, Dr Cezary Szary
 • Diagnostyka obrazowa w udarach niedokrwiennych
 • Diagnostyka obrazowa w guzach OUN
 • Diagnostyka obrazowa w zespołach otępiennych18.45-19.35 Warsztaty 4
(równoległe)

 • Diagnostyka różnicowa SM. Prof. Jacek Losy Poznań [sala 6.2]
 • Pułapki diagnostyczne padaczki. Dr Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska, Dr Krystyna Niedzielska (sponsor UCB) [e-cafe]
 • Rozpoznawanie i leczenie różnych typów zespołów otępiennych. Dr hab. Tomasz Gabryelewicz (sponsor Egis) [sala 6.1]
 • Nowoczesna diagnostyka w neurologii - wybrane przypadki kliniczne. Dr Cezary Szary [sala 4.1]
 • Charakterystyka elektroencefalograficzna wybranych zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży. Dr Alicja Kubik, Elmiko [sala 4.2]
 • Biofeedback - kompleksowe podejście w diagnostyce i treningu samoregulacji. Robert Kozłowski, Biomed [sala 3.4]
 • Warsztaty Kurs dla farmaceutów  [sala 3.3]20.00 Kolacja (grillowisko Hotelu Gołębiewski)

 

 

16 stycznia 2010 - sobota


8.00-8.50 Warsztaty 5 (równoległe)

 • Nie jesteśmy bez szans - Nowoczesne metody wpływania na przestrzeganie przez pacjentów zaleceń terapii w neurologii i psychiatrii. Dr hab. Przemysław Kardas (sponsor Egis) [sala 6.2]
 • Problemy psychiatryczne w praktyce lekarza neurologa. Dr hab. Tadeusz Parnowski (sponsor UCB) [e-cafe]
 • Zaburzenia snu w chorobie Parkinsona. Dr Magdalena Boczarska-Jedynak [sala 6.1]
 • Nowoczesna diagnostyka w neurologii - wybrane przypadki kliniczne Dr Cezary Szary [sala 3.3]9.00-10.30 S8. Otępienia
[sala 6.2]

 • Subiektywne skargi na zaburzenia pamięci a łagodne zaburzenia poznawcze: rozpoznawanie i rokowanie – Dr Joanna Siuda
 • Czy można rozpoznać chorobę Alzheimera w fazie łagodnych zaburzeń poznawczych? Dr hab. Tomasz Sobów
 • Interwencje terapeutyczne we wczesnej fazie choroby Alzheimera: inhibitory cholinesterazy czy terapia kombinowana? Dr hab. Tadeusz Parnowski 10.30-11.00 Przerwa na kawę11.00-12.30 S9. Zawroty głowy
[sala 6.2]

 • Zawroty głowy. Prof. Antoni Prusiński
 • Zawroty głowy pochodzenia naczyniowego. Dr Dariusz Gąsecki
 • Zawroty głowy z perspektywy laryngologa. Dr Katarzyna Pierchała
 • Leczenie chirurgicznie niewydolności kręgowo-podstawnej. Wyniki wczesne i odległe. Prof. Andrzej Dorobisz12.30-13.00 Dyskusja panelowa „Postępy w neurologii”
[sala 6.2]
 

13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji


13.00-13.30 Egzamin testowy kursu dla farmaceutów:
„Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego”
[sala 6.1]